Columbarium

Het columbarium

De linkervleugel van het Memorarium is in hoofdzaak ingericht als binnencolumbarium. In het Memorarium Gelderland zijn houten wanden geplaatst met nissen die dienen om hierin urnen bij te zetten. De wanden zijn met vakmanschap gemaakt van het hout van de oorspronkelijke kerkbanken van de St. Janskerk. Deze keuze maakt dat het columbarium een authentieke uitstraling heeft. De nabestaanden kunnen een nis voor bepaalde tijd huren om hierin de urn van de overledene te plaatsen. Na de plaatsing van de urn wordt de nis afgedekt met een sluitplaat die naar wens van een persoonlijke tekst en/of afbeelding wordt voorzien. Wij zullen u helpen met het ontwerp en de vormgeving.
Het Memorarium biedt tijdens de openingsuren de mogelijkheid om het columbarium te bezoeken en overledene te gedenken.

bijzetting

Urnbijzetting

In overleg met u wordt op afspraak de urn bijgezet in de nis en wordt de nis vervolgens gesloten. Deze bijzetting geschiedt op een waardige wijze – indien gewenst – onder begeleiding van een muziekstuk naar keuze.
De nis is in de basis voldoende groot voor een tweetal urnen, in sommige gevallen zelfs voor drie urnen. De opvolgende bijzetting geschiedt tegen een gereduceerd tarief. U heeft de mogelijkheid de nis te huren voor een bepaalde periode van respectievelijk 3, 5, 10 of 20 jaar. Tevens is in 2015 en 2016 de mogelijkheid de huur van de nis af te kopen voor bepaalde tijd. Dit laatste wil zeggen af te kopen tot 30 jaar na de laatste bijzetting en met een minimum van 50 jaar totaal.
Na afloop van de huurperiode wordt de urn opgehaald door de rechthebbende tenzij is overeengekomen dat het Memorarium de as verstrooit op een landgoed in Nederland, voor dit doel aan het Memorarium ter beschikking gesteld.

Sluitsteen

De sluitsteen of sluitplaat

Doordat de nissen worden afgesloten met een sluitplaat of sluitsteen, staat de urn schoon en veilig opgesteld. Indien gewenst kunnen de nabestaanden nog een aantal tastbaarheden die herinneren aan het leven van de overledene toevoegen tijdens de bijzetting.
De sluitsteen of sluitplaat wordt professioneel gemaakt uit hout, glas, glas-in-lood, kunststof met een afwerklaag van hars of natuursteen. Afhankelijk van het gekozen materiaal van de sluitsteen of sluitplaat gaan wij voor u of met u werken aan het ontwerp van de tekst en/of afbeelding.

Crypte

De urncrypte

De urncrypte is een plaats waar de urnen worden bijgezet in een grafkelder die niet fysiek kan worden bezocht door de nabestaanden. De bijzetting geschiedt door het plaatsen van de urn op een bovengronds plateau, dit plateau zakt langzaam naar de crypte waarna de urn op piëteitsvolle wijze in de ondergrondse crypte wordt bijgezet. Aan de wand nabij de crypte, wordt een gedenkplaquette geplaatst ( 15 x 6 cm) als een tastbare en zichtbare herinnering aan de overledene. Hiermee is een waardige bijzetting voor iedereen mogelijk. Na tien jaar zal de as van de overledene worden verstrooid op een landgoed in Nederland. De bijzetting in de crypte is financieel voordeliger dan het plaatsen in het columbarium.

Gedenkplaquette

Gedenkplaquette

Indien in het verleden is gekozen om de as te verstrooien en men toch een tastbare plaats wenst om de overledene te herinneren, kan men er voor kiezen een gedenkplaquette te laten plaatsen op een met u afgesproken locatie. Deze plaquette is gemaakt van natuursteen waarin de naam, de geboortedatum en overlijdensdatum is gegraveerd. De afmeting van de plaquette bedraagt 30 x 8 cm.

Tarieven

Mogelijkheden en tarieven

Graag informeren wij u bij deze over onze tarieven voor het bij zetten van een urn in het columbarium.

Prijzen 2016

Bijzetting in een nis 

3- jarig contract

5- jarig contract

10- jarig contract

20- jarig contract

30- jarig contract

Contract afgekocht voor bepaalde tijd

Toeslag nis op zichthoogte (rij 4 en 5) plus 20%

Reservering per drie jaar

Bijkomende kosten

Bijzetting

Ophalen asbus

Sluitplaat natuursteen         + bewerking

of  sluitplaat van glas           + bewerking

of  sluitplaat van hars          + bewerking

Crypte

10- jarig contract

20- jarig contract

Natuursteen naamplaatje

Meerprijs

Ophalen asbus

Bijzetting in het weekend

Natuurbegraving aan het einde contracttijd inclusief Bio-urn

Natuurbegraven urn bij einde contract

Verstrooien as bij einde contract

Gedenkplaquette

5- jarig contract

10- jarig contract

20- jarig contract

Natuurstenen plaquette + bewerking

De bijzetting van een tweede urn in dezelfde nis (indien mogelijk) geeft een meerprijs van 30% berekend over het oorspronkelijke basistarief van de eerste bijzetting over de nog lopende contracttijd. Hierbij zijn niet inbegrepen de kosten voor bijzetting en wijzigingen sluitsteen.

20141019_133937_resized

Volwassene            Kind

€    613                    €    515

€    922                    €    823

€ 1.540                    € 1.437

€ 2.981                    € 2.673

€ 3.696                    € 3.000

€ 5.000                   €  4.000

€ …………..

€    309                      n.v.t.

 

€    125

€    125

€    268

€    371

€    474

 

€    819

€ 1.441

€      92

 

€    129

€      59

 

€    995

€    175

 

€     129

€     232

€     335

€       78

Diverse producten

Graag informeren wij u bij deze over onze de diverse producten welke wij u kunnen aanbieden voor het columbarium.