Ballet Introdans

Evenementen

Het Memorarium Gelderland met een vloeroppervlak van meer dan 1000 m² kan tevens ruimte bieden voor evenementen als tentoonstellingen, exposities, lezingen, zang- en muziekuitvoeringen, enz. Zelfs de voltrekking van een huwelijksplechtigheid behoort tot de mogelijkheden. De belangrijkste voorwaarde is dat het betreffende evenement zich verhoudt met de sfeer en hoofdfuncties van het Memorarium.

SONY DSC

Huwelijk

Hoe mooi kan het zijn een huwelijksvoltrekking in het Memorarium Gelderland. De uitstraling van het interieur, de akoestiek en toch in al haar eenvoud. Velen zijn u voor gegaan in de afgelopen meer dan 100 jaar. Wij kunnen op deze bijzondere dag veel voor u regelen, een ambtenaar van de burgerlijke stand, een geestelijke, een koor of sopraan, de fotoreportage dan wel filmopnames, een glas naar afloop al dan niet met een hapje. Kortom we doen er alles aan om dit, voor u zo’n belangrijk moment, te laten verworden tot een onvergetelijke dag.

Koor

Zangkoren

Diverse zangkoren hebben ondertussen de weg gevonden naar het Memorarium Gelderland voor het afhuren van concertruimte. Niet alleen de sfeer en ambiance maar juist deze combinatie met de meer dan goede akoestiek in het Memorarium maakt het optreden tot een ware happening. Het podium biedt voldoende ruimte voor een groot koor, waarbij tevens gebruik gemaakt kan worden van één of meerdere podia van de altaren.

Mede door de mogelijkheid gesegmenteerd te kunnen aanstralen met warmte is een optreden ook voor wat dit aspect aangaat geen straf.

Wilt u een datum reserveren, of wilt u dat het Memorarium de kaartverkoop ter hand neemt? Bespreek het met ons, we zijn in redelijkheid tot veel bereid. Het Memorarium Gelderland heeft, zo zult u ervaren, een fantastische concertruimte.

Cellisten

Solisten en musici

Voor musici en solisten geldt eigenlijk hetzelfde als voor de zangkoren. Echter wij realiseren ons dat het voor hen financieel lastiger zal zijn. Daarom wil het Memorarium hen op de zondagmiddag de gelegenheid geven om tegen een kleine vergoeding te kunnen optreden, e.e.a. in overleg. Wij vragen de bezoeker dan meestal om een vrijwillige bijdrage waar doorgaans niet afwijzend op wordt gereageerd. Bovendien gaan wij ervan uit, dat de muzikant zelf ook publiek aan zich weet te binden met haar of zijn optredens.

koor met orgel

Orgelisten

In 1934 werd, ter vervanging van een ouder orgel, door de firma Pels te Alkmaar, een electro-pneumatisch orgel Opus 101 geplaatst, dat 22 stemmen telt.  In 1958 werd het orgel opgedeeld in twee helften, die tegen de linker- en rechter zijwand van het zangkoor werden geplaatst. Deze opdeling maakte ruimte voor het toenmalige grote en bekende koor.
Het orgel verkeert helaas in een slechte staat. Restauratie is dringend gewenst maar de kosten daarvoor zijn ruim € 32.000. Evenwel is de klank na een eerste schoonmaak toch nog redelijk, dit zeker in combinatie met de fantastische akoestiek van het Memorarium.

We hopen één of meerdere orgelisten te kunnen interesseren om bij ons te komen spelen. Tevens hopen wij op vrijwilligershulp bij de restauratie van het orgel. Ook donaties zijn meer dan welkom.

Sprekers

Lezingen

Het Memorarium biedt ook de gelegenheid aan sprekers voor lezingen, discussies, voordrachten en andersoortige optredens. Zoals eerder gesteld geldt ook hierbij dat de onderwerpen, insteken en opvattingen passend zijn in relatie tot de functies van het Memorarium.

Tarieven

Mogelijkheden en tarieven

Evenementen zijn maatwerk en standaardprijzen zijn niet te noemen. Op basis van een gesprek kunnen wij een offerte uitbrengen.

In de basis dient rekening gehouden te worden met € 495,- per dagdeel excl. extra diensten en consumpties.