Het columbarium wat meer afgescheiden van de open ruimte in het Memorarium.

Door een tweetal wanden te plaatsen voor het columbarium is op een subtiele en ingetogen wijze meer privacy ontstaan welke met name tijdens evenementen wenselijk was. De twee wanden geven tevens de mogelijkheid om aan de columbariumzijde urnen te plaatsen.