Na een forse ingreep in het vervangen van het kindercolumbarium voor een nieuwe koffieruimte heeft het Memorarium nog meer de gelegenheid de bezoeker een sfeervlolle ruimte te bieden voor het nuttigen van een consumptie.

Door deze ingreep zijn er tevens een tweetal extra uitgiften punten ontstaan zodat ook bij grotere evenementen ( bijvoorbeeld bij rouw- en trouwplechtigheden) er voldoende gelegenheid kan worden geboden tot het nuttigen van een consumptie.