Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk regelement

Uitgangspunt van Memorarium Gelderland is dat wij, in een tijd waarin de veranderende wensen van een persoon of diens nabestaanden steeds meer naar voren komen, deze respecteren en daar een zo volledig mogelijke invulling aan geven.

Om u als bezoeker, uitvaartondernemer, verzorger, nabestaande zo goed mogelijk te informeren over een aantal formaliteiten en mogelijkheden rondom een plechtigheid hebben wij hiervoor huisregels en richtlijnen opgesteld.

Bijzetting van de urn

Voor het bijzetten van de urn in een daartoe bestemde urn nis dan wel crypte zijn het gebruik van de navolgende faciliteiten in het tarief inbegrepen:

 • Het gebruik van het Memorarium gedurende de bijzettingsplechtigheid;
 • Het in overleg met de gastvrouw afspelen van de gewenste muziek;
 • Het gebruik van de koffieruimte e.e.a. qua tijd in overleg;
 • De bijzettingsplechtigheid;
 • (Bij de urn nis) een natuurstenen of glazen (meerprijs) sluitplaat inclusief belettering;
 • In geval van bijzetting in de crypte een gedenkplaquette in de kerk gedurende 10 jaar;
 • Een Certificaat van Bijzetting;
 • Een ringleiding voor slechthorenden.

Vaststellen van de dag en het tijdstip van de bijzetting

In overleg met de gastvrouw worden dag en tijdstip van de bijzetting vastgelegd. De aanvraag kan plaatsvinden op locatie of telefonisch op werkdagen tussen 9.30 uur en 17.00 uur. Telefoonnummer 026-3617700 of per e-mail arnhem@memorarium.nl.

Voor het maken van een reservering voor een bijzetting zijn de navolgende gegevens van belang:

 • Naam van de overledene
 • Datum en tijdstip van de bijzetting
 • Naam van de contractant(en)
 • Inschatting van het aantal verwachte personen

NB: De overeenkomst dient vóór de bijzetting compleet te zijn ingevuld en door de bevoegde perso(o)n(en) te zijn voorzien van een handtekening alsmede een kopie van een geldig identiteitsbewijs. Uw gastvrouw zal u waar nodig kunnen begeleiden met het invullen van de benodigde papieren. Met het ondertekenen van de overeenkomst verklaart de opdrachtgever op de hoogte te zijn van de algemene voorwaarden en de huisregels.

Zie hiervoor ook  www.memorarium.nl.

De gastvrouw zal met u de wensen bespreken die u heeft ten aanzien van o.a.de mogelijkheden van toespraken, muziekkeuzes en consumpties en/of eventuele catering.

Een 24-uurs wake

Vanaf het voorjaar 2015 zal Memorarium Gelderland de mogelijkheid bieden voor de ruimte van een 24-uurs wake. Dit kan echter alleen geschieden in overleg met Memorarium Gelderland of met uw begrafenisondernemer.

De sfeervolle ruimte biedt plaats voor overledene(n). Het gebruik is exclusief voor de nabestaanden van de overledene(n).

Begrafenisdiensten voorafgaand aan de crematie

Indien het vooraf bekend is, dat de asurn van de overledene zal worden bijgezet in het Memorarium Gelderland, bestaat tevens de mogelijkheid een afscheidsdienst te houden in het Memorarium Gelderland.

Met nadruk willen wij u er op wijzen, dat er geen eucharistieviering kan plaatsen vinden, de voormalige kerk is immers onttrokken aan de eredienst en is niet meer verbonden aan een parochie, bisdom of aan Rome. Dit betekent niet dat een rouwdienst niet religieus getint kan zijn. Indien men zelf voor een voorganger (bijvoorbeeld een dominee, pastoor, rabbi of een andere geestelijke) kan zorgen, is men hierin vrij. Tot uw beschikking staan kandelaars, wierook, kruis en altaar.

De kerk heeft thans een capaciteit van 180 zitplaatsen echter in overleg kunnen er nog circa 100 zitplaatsen extra worden geplaatst. Let wel: parkeermogelijkheden zijn in de straten rond de kerk.

Algemene regelgeving

ROOKBELEID: Ter navolging van de bepalingen van de Tabakswet geldt bij het Memorarium Gelderland voor zowel publieke als niet publieke ruimten een algeheel rookverbod. Buiten is een overkapte rookplaats ingericht. Gezien de bijzondere functie van de kerk, is het wenselijk om het roken tot het minimum te beperken.

HUISDIEREN:  Huisdieren zijn alleen toegestaan na toestemming van de gastvrouw of directie. Hulphonden zijn ten alle tijde toegestaan.

BLOEMSTUKKEN: Bloemstukken of boeketten  kunnen worden bijgezet bij de Mariakapel en het voormalige Maria-, Hoofd- en Jozefaltaar. Ook bij het kindermonument is er gelegenheid tot het leggen van een bloementroost. Het is de gastvrouw toegestaan de bloemen te verwijderen op het moment dat deze zijn verwelkt. KUNSTBLOEMEN ZIJN NIET TOEGESTAAN!

ANDERSOORTIGE GEDENKZAKEN: Bij de bijzetting van een asurn is er de mogelijkheid tot inbreng van andere gedenkzaken zoals: een tekening, een aandenken, een  voorwerp, etc.. Om teleurstellingen te voorkomen is duidelijk overleg met de gastvrouw aanbevolen. Gedenkzaken die elders in de kerk worden neergelegd kunnen worden verwijderd door de gastvrouw, e.e.a. naar haar eigen goeddunken.

KAARSEN: Het is op een aantal veilige locaties in het Memorarium mogelijk om gedachteniskaarsen en Noveenkaarsen aan te steken. Wij vragen u de veiligheidsregels in acht te nemen (brandweerverordening evenals verzekeringsvoorschriften). HET IS NIET TOEGESTAAN ZELF KAARSEN OF WAXINELICHTJES MEE TE NEMEN, NOCH KAARSEN TE PLAATSEN ANDERS DAN WAAR DAARVOOR EEN VEILIGE PLAATS IS AANGEWEZEN.

CONSUMPTIES: Het is alleen toegestaan consumpties te gebruiken in de koffiecorner en overige aangewezen locaties. Het zelf meenemen van consumpties voor nuttiging in het Memorarium  Gelderland is niet toegestaan.

INVALIDEN: Het gebouw is geschikt gemaakt voor rolstoelen, rollators en scootmobiels en daardoor toegankelijk voor valide en minder valide personen.

BEVEILIGING: De directie heeft gemeend er goed aan te doen het gebouw van binnen en buiten te voorzien van beveiligingscamera’s. Enerzijds willen wij hiermee voorkomen dat er ongezien schade wordt toegebracht aan het interieur en anderzijds het voorkomen van onverhoopte onregelmatigheden. Veiligheid en ordelijkheid staan bij ons hoog in het vaandel.

TARIEVEN: Bij aanvang van elk nieuw kalenderjaar stelt de directie de tarieven vast voor het desbetreffende jaar. Deze zijn op aanvraag verkrijgbaar. Gezien de op maat verstrekte prijsopgave, is hiervoor geen gedetailleerde informatie op de website.

Bij ondertekening van de overeenkomst dient binnen 7 dagen na ondertekening 30% van het  factuurbedrag te worden aanbetaald. Het restant dient te zijn betaald uiterlijk 30 dagen na ondertekening van het aanvraagformulier.

De bijzetting van de asurn zal eerst pas plaatsvinden op het moment dat de betaling van de gehele factuur is voldaan.

SCHADE: De directie stelt zich niet aansprakelijk voor vermissing of zoekraken van kledingstukken, tassen, paraplu’s en andere zaken. Voor schade aan het gebouw, terrein of zich in het gebouw bevindende zaken, veroorzaakt door een bezoeker, opdrachtgever of een van diens genodigden word(t)(en) veroorzaker(s) aansprakelijk gesteld voor de schade en op kosten van de veroorzaker(s) zal de schade worden hersteld of vernieuwd.

Arnhem, 1 maart 2013