Uitvaartverzekering

familie

Uw uitvaartverzekering

Bij het afsluiten van uw uitvaartverzekering zijn er in beginsel twee soorten verzekeringen, te weten:

– De natura-verzekering

– De kapitaalverzekering

De natura-verzekering keert feitelijk uit in vooraf overeengekomen diensten voor een vooraf overeengekomen bedrag door een vaste uitvaartondernemer. Mocht u achteraf besluiten tot het in de arm nemen van een andere uitvaartondernemer dan wordt een veel lager bedrag uitgekeerd aan die betreffende  uitvaartondernemer en dus moet u bijbetalen om de uitvaart te laten verzorgen door een derde. Ook bij wijzigingen in het vooraf besproken uitvaartpakket betaalt u bij.

Een natura-verzekering is dus alleen interessant indien u vooraf zeker weet wat u wenst en wat en door wie u geleverd wenst te krijgen. Deze verzekering wordt veelal aangeboden door de grotere uitvaartverzekeraars die tevens uitvaartdiensten leveren.

De kapitaalverzekering keert een bedrag uit, uiteraard alleen verbandhoudend met de kosten van de uitvaart. Het grote voordeel is dat u vrij bent in het (laten) organiseren van uw uitvaart, door wie en waar dan ook. Wij denken dat juist deze vrijheid in deze tijd een belangrijk uitgangspunt zou moeten zijn voor de verzekering van uw uitvaartkosten.

Mocht u twijfelen of de door u gesloten uitvaartpolis voldoet aan uw wensen, wij zijn graag voor u bereid uw bestaande polis te toetsen op haar inhoud en uw feitelijke wensen.

Memorarium Gelderland kan Nuvema Uitvaartverzekering aanbevelen voor het sluiten van een dergelijke kapitaalsverzekering:

Nuvema Uitvaartverzekeringen “goede keus”

Bij “ uitvaartverzorging De Vries” streven we er naar om elke uitvaart zo goed mogelijk uit te voeren. Een juiste uitvoering van de persoonlijke wensen van de overledene, de wensen van de nabestaanden en de regionale gebruiken en tradities zijn hierbij erg belangrijk.

De uitvaartkosten worden voornamelijk bepaald door de uitvaartwensen maar ook door het lokale prijsniveau. Een uitvaart in “Amsterdam” verloopt en kost nu eenmaal niet hetzelfde als in “Maastricht”. Wij onderkennen het belang dat de consument heeft om een passende voorziening te treffen voor de uitvaart. Een uitvaartverzekering kan daarom interessant zijn om de kosten van een uitvaart te dekken.

Om deze doelstelling te bereiken geeft “Uitvaartverzorging De Vries” jaarlijks de lokale prijzen door aan uitvaartverzekeraar Nuvema. Voor mensen uit “Amsterdam” worden de uitvaartverzekeringen van Nuvema dan ook gebaseerd op deze prijzen. Hierdoor kan een op maat gemaakte uitvaartverzekering worden aangeboden die aansluit bij de persoonlijke wensen én de lokale kosten.

Bij Nuvema kunt u, net als bij vele andere partijen op internet, de premie van een uitvaartverzekering berekenen . De Consumentenbond adviseerde in haar gids van januari 2014 te letten op zaken als de looptijd, soort uitvaartverzekering, keuzevrijheid van uitvaartverzorger en de te betalen premie. De natura uitvaartverzekering van Nuvema Uitvaartverzekeringen noemde ze hierbij een goede keus”.

  Print