uitvaartverzorging

De uitvaartzorg vanuit het Memorarium Gelderland

In het voorjaar van 2014 is besloten om in aanvulling op de bestaande faciliteiten in het Memorarium tevens de uitvaartzorg toe te voegen. De ruimte hiervoor was aanwezig in de voormalige sacristie en de dagkapel. Nadat de plannen waren doorgesproken met de Gemeente Arnhem en de Rijksmonumentendienst kon de aanvraag worden ingediend en kon in januari van 2015 worden gestart met de (ver)bouw die in april van dit jaar is voltooid. Voor de uitvaartzorg zijn aan het Memorarium toegevoegd een familiekamer, een koelruimte en een 24-uursruimte. Bovendien is de kantoorruimte verplaatst naar de voorzijde van het Memorarium.

Familiekamer-opbaarruimte

Familiekamer

De familiekamer is een sfeervolle kamer waar in alle rust en privacy afscheid kan worden genomen. De familiekamer heeft haar authentieke uitstraling behouden waardoor zij rustig doch vriendelijk oogt.

De functies voor deze ruimte zijn:

– opbaarruimte van de overledene op afspraak;

– condoleanceruimte;

– koffiekamer voor de familie voor en/of na de dienst;

– ruimte voor een bescheiden rouwdienst tot maximaal 18 personen;

– de kamer is tevens voorzien van een eigen muziekinstallatie.

24-uursruimte

24-Uursruimte

De 24-uursruimte geeft de familie de gelegenheid om 24 uur per dag een wake te houden bij de overledene. Een wake kan de nabestaanden de mogelijkheid bieden om op een goede manier afscheid te nemen. De overledene blijft onderdeel van de intieme kring, maar zal hierna overgaan.

U heeft van deze ruimte een eigen sleutel en kunt hier zonder te worden gestoord verblijven. Er is een eigen toilet en een bescheiden keuken mede voor het zetten van koffie of thee.

De overledene is opgebaard op een permanente koeling, tevens zal onze uitvaartverzorger dagelijks de overledene schouwen. De 24-uursruimte is zowel van buiten af  als van binnenuit bereikbaar.

Bankje-nazorg

Nazorg

Vier weken na de uitvaart zal onze uitvaartverzorger contact met u opnemen om de totale uitvaart met u te evalueren. Tevens kunt u in dit gesprek aangeven of u de behoefte heeft een gesprek te hebben met een onafhankelijke therapeute verbonden aan het Memorarium en rouwverwerking tot haar specialisme rekent. Zij kan u helpen het verwerkingsproces dragelijker te maken en richting te geven aan een leven zonder de overledene.

Het Memorarium rekent de nazorg bij nabestaande(n) na het overlijden van een dierbare tot haar kerntaken.

Engel op arm

Begraven of cremeren

Als u voor u zelf nog geen keuze hebt gemaakt of u gecremeerd dan wel begraven wenst te worden dan geven wij u bij deze graag een aantal aanwijzingen zodat u wellicht een meer bewuste keuze kunt maken tussen cremeren of begraven.

– De kosten voor het begraven liggen doorgaans tussen de € 1.000,00 en € 2.500,00 hoger dan bij een crematie. Het verschil zit hem voornamelijk in het feit, dat u grafrechten moet betalen en de aanschaf van een grafmonument.

– Als de kosten niet van doorslaggevend belang zijn en er zijn geen bezwaren van religieuze aard, dan raden wij u aan met familie of vrienden dit onderwerp ter sprake te brengen. Zo hoort u ook de mening van uw nabestaanden.

– Op diverse plaatsen worden doorgaans jaarlijks open dagen georganiseerd op begraafplaatsen en in crematoria. Steek tijdens deze dagen eens uw licht op en vorm hierbij uw mening.

– Uw graf vraagt onderhoud. Vaak woont de familie verspreid door het land waardoor het onderhoud lastiger wordt en eventueel moet worden uitbesteed. Een grafmonument voor een urn kost minder en vraagt bijna geen onderhoud.

– Een graf is een herdenkingsplaats voor nabestaanden om te gedenken. Buiten de begraafplaatsen en crematoria zijn nog diverse mogelijkheden om de as zodanig te bestemmen dat ook hier sprake is van een herdenkingsplek. Met name in het Memorarium Gelderland is een bijzondere gelegenheid tot bijzetting in ons columbarium.

Mogelijkheden en tarieven

Wij van het Memorarium Gelderland vinden dat de wensen van u centraal moeten staan. Daarom is een goed advies belangrijk waarbij maatwerk wordt geleverd afgestemd op uw wensen en budget.

Evenwel hebben wij gemakshalve een vijftal uitvaartarrangementen samengesteld waaruit een keuze kan worden gemaakt. U kunt hier te allen tijde van afwijken indien u speciale wensen heeft. Voordat u definitief beslist krijgt van ons een gespecialiseerde begroting ter goedkeuring.

Voor alle uitvaartarrangementen gelden de navolgende basisonderdelen:
 • De aangifte van overlijden en een uittreksel van overlijden
 • De verzorging van de overledene
 • Het vervoer in een rouwauto naar het Memorarium en crematorium of begraafplaats
 • De (technische) crematie in een crematorium naar keuze van Memorarium Gelderland. Indien de overledene begraven wordt vindt er een verrekening plaats conform de offerte
 • Indien de aantallen genoemd in de betreffende pakketten worden overschreden dan vindt er verrekening plaats.

Als u gebruik maakt van een collega uitvaartondernemer kunnen er prijsverschillen optreden t.o.v. van de hieronder genoemde prijzen.

Prijzen 2016

Kristal (budget)uitvaart                              

 € 3.076,-                                                             
 • Vijf staandagen
 • Eén rouwbezoek inclusief koffie of thee
 • Standaard rouwbrieven 20* stuks exclusief de portokosten
 • Standaard bedankkaarten 20* stuks exclusief de portokosten
 • Eén bloemstuk
 • Eenvoudige kist (spaanplaat)

 

Opaal (budget)uitvaart                        

€ 3.700,-                                                                
 • Vijf staandagen
 • Eén rouwbezoek inclusief koffie of thee
 • Standaard rouwbrieven 50* stuks exclusief de portokosten
 • Standaard bedankkaarten 50* stuks exclusief de portokosten
 • Eén bloemstuk
 • Eenvoudige kist
 • Het condoleancregister
 • Uitvaartdienst in het Memorarium Gelderland

Robijn (basis)uitvaart                              

€ 5.600,-                                                   
 • Zes staandagen
 • Twee rouwbezoeken inclusief koffie of thee
 • Robijn rouwbrieven 100* stuks exclusief de portokosten
 • Robijn bedankkaarten 100* stuks exclusief de portokosten
 • Robijn bloemenarrangement
 • Eenvoudige kist
 • Het condoleanceregister
 • Uitvaartdienst in het Memorarium inclusief geluidsopname
 • Gedachtenisarrangement robijn, maximaal 50 personen á € 10,- per persoon*

 

Saffier (basis)uitvaart                             

€ 7.129,-                                                   
 • Zes staandagen
 • Drie rouwbezoeken inclusief koffie of thee
 • Saffier rouwbrieven 100* stuks exclusief de portokosten
 • Saffier bedankkaarten 100* stuks exclusief de portokosten
 • Saffier bloemenarrangement
 • Een massieve kist
 • Het condoleanceregister
 • Uitvaartdienst in het Memorarium inclusief geluidsopname en vier dragers en een zangeres
 • Gedachtenisarrangement saffier, maximaal 80 personen á € 15,- per persoon*

 

 Diamant (basis)uitvaart                           

€ 9.590,-                                                   
 • Zes staandagen in de 24-uursruimte
 • Onbeperkt rouwbezoek inclusief koffie of thee
 • Diamant rouwbrieven 120* stuks exclusief de portokosten
 • Diamant bedankkaarten 120* stuks exclusief de portokosten
 • Diamant bloemenarrangement
 • Een luxe massieve kist
 • Het condoleanceregister(en)
 • Uitvaartdienst in het Memorarium inclusief geluidsopname, beeldopnames, zes dragers en een zangeres
 • Gedachtenisarrangement diamant, maximaal 120 personen á € 20,- per persoon*
Memorarium Gelderland behoudt zich het recht voor de prijzen tussentijds te wijzigen.
Alle offertes zijn bindend na ondertekening.

Solitaire boom

.

.

Memorarium Gelderland behoudt zich het recht voor de prijzen tussentijds te wijzigen.

Wolken