Veel gestelde vragen

 

Waarom kiest u voor het Memorarium?

U kiest voor het Memorarium Gelderland omdat wij u een uiterst sfeervolle omgeving bieden voor een gepast afscheid en een plek voor gedenken en bezinning.

De weersomstandigheden spelen geen rol. Daarnaast is het Memorarium maximaal beveiligd tegen diefstal/vandalisme. Een bijzetting in een Memorarium is goedkoper dan een traditioneel graf.

 

Vallen de kosten van een Memorarium onder een uitvaartverzekering?

Ja, mits uw verzekering een kapitaalsverzekering betreft en het totaal verzekerde bedrag voor de totale uitvaart inclusief crematie en bijzetting in het Memorarium toereikend is. Wij adviseren u dit zorgvuldig met uw uitvaartverzekeraar te bespreken.

 

Is Memorarium Gelderland verbonden aan de Rooms-Katholieke kerk?

De kerk is op 25 september 2011 aan de eredienst onttrokken en is als zodanig geen Rooms-Katholiek gebouw meer. Ook zullen er geen eucharistievieringen meer plaatsvinden.

 

Richt Memorarium Gelderland zich op de rooms-katholieke doelgroep?

Iedereen is welkom ongeacht geloof of levensinstelling.

 

Er zijn nog wel veel rooms-katholieke zaken aanwezig!

Ja, dit klopt. Deze vallen onder dezelfde monumentale bescherming als het gebouw.

Het gebouw is aan het interieur verbonden.

 

Moet een nis voor een urn altijd worden voorzien van een sluitplaat?

Een sluitplaat is noodzakelijk met het oog op brandveiligheid, diefstal en om esthetische redenen.

 

Kunnen er meerdere urnen in een urnnis?

Er kunnen twee soms drie urnen in een nis. (N.B.: de binnenafmeting bedraagt 30 x 30 x 32 cm).

 

Kan ik ook een nis voor een urn reserveren?

Bij reservering dient er sprake te zijn van een huurperiode van tenminste 10 jaar. Bij aanvang van reservering betaalt men vooruit € 300,- reserveringskosten per drie jaar.

 

Hoe lang kan een urnnis worden gehuurd?

De huurperiode bedraagt 3, 5, 10 of 20 jaar.

Aan het einde van elke huurperiode kan er worden verlengd: voor 3, 5, 10 of 20 jaar. In 2015 en 2016 is besloten om ook de mogelijkheid te geven de huur af te kopen voor een periode van tenminste 50 jaar en maximaal 30 jaar na de laatste bijzetting.

 

Kan een contract tussentijds worden beëindigd?

Een contract kan niet tussentijds worden beëindigd. Wel kunt u, indien gewenst, tussentijds de urn ophalen e.e.a. in overleg en op afspraak.

 

Van wie is de gedenkplaat?

De gedenkplaat is eigendom van degene die het contract is aangegaan en heeft betaald.

Aan het einde van de huurperiode kan deze gedenkplaat bij het Memorarium worden opgehaald.

Wat gebeurt er indien de contractant voor het Memorarium niet meer is te traceren aan het einde van de huurperiode?

De contractant is zelf verantwoordelijk. Indien hij/zij geen adres- c.q. telefoonnummerwijziging doorgeeft en ook de opgegeven tweede contactpersoon niet traceerbaar is, zal het Memorarium de urn en sluitplaat zelf ruimen. Neem niet weg dat de kosten hiervan indien mogelijk worden verhaald op de nabestaanden.

 

Kan ik de urn nog bezoeken die in een crypte is geplaatst?

De crypte is voor het publiek niet toegankelijk. Na tien jaar wordt de as in de urn verstrooid of begraven.

 

Hoelang duurt een contract voor bijzetting in de crypte?

Een contract voor bijzetting in de crypte duurt tien jaar.

 

Hoe weet ik waar de urn uit de crypte uiteindelijk wordt verstrooid dan wel wordt begraven?

Memorarium Gelderland begraaft de urnen per bijzettingsjaar. Indien u het bijzettingsjaar weet krijgt u van het Memorium de locatie door waar de urnen van dat betreffende bijzettingsjaar zijn verstrooid dan wel begraven.

 

Kan er op de locatie waar de urn is begraven ook een boom worden geplant?

Jazeker. U overlegt dit vooraf met de gastvrouw of gastheer van het Memorarium.

 

Kan de urn op verzoek ook worden verstrooid op het water of elders?

Ja, dit kan. Hieraan zijn wel extra kosten verbonden en dit dient vooraf contractueel te worden vastgelegd. Hierbij wordt ook aangegeven of u bij de verstrooiing aanwezig wilt zijn.

 

Kan ik op de gedenkplaquettes elk gewenste tekst laten plaatsen?

Op een gedenkplaquette staat de naam van degene die u wilt gedenken met de geboorte- en overlijdensdatum, al dan niet met een QR-code. Daarnaast kunt u een gedenkregel laten plaatsen, bijv.: Voor altijd in mijn gedachten.

 

© Memorarium 2015